Låna – för att investera i aktier?

Är det klokt att låna pengar för att öka sitt sparande? Att låna för att spara … i vissa fall kan det vara lönsamt. Det är iallafall tanken bakom värdepapperskrediter. Kortfattat tecknas ett lån med aktier som säkerhet. Pengarna kan sedan användas för att köpa fler aktier. På detta sätt skapas en hävstång och man kan få högre avkastning med mindre startkapital.

Investera dina pengar på rätt sätt

Bästa lånet – Skapar mervärde

Här är exempel hur Avanzas ”Superlånet” fungerar. De har även en annan värdepapperskredit med liknande funktion men med högre ränta och lägre krav. Överlag fungerar de däremot på liknande sätt. Det finns krav på säkerhet och på belåningsgrad.

Superlånet hos Avanza

  • Säkerhet via olika krav

I din aktieportfölj måste det finnas minst tre olika aktieslag. Dessa aktier behöver vara från den lista som presenteras på hemsidan. Man kan även välja Avanza Zero, en fond som i sig själv räknas som tre aktier. Ingen av dessa tre får vara mer än 50 % av det totala värdet av depån.

Portföljen får inte innehålla optioner, terminer, derivat och andra hävstångsinstrument.

Tack vare att man måste ha flera olika aktier (och att vilka som får belånas begränsas) skapas en trygghet hos Avanza vilket är orsaken till den låga räntan – på en enbart 1,75%.

  • Belåningen får maximalt vara 35 % av depåns totala värde.

Skulle belåningen gå under den nivån kommer depåägaren att få ett meddelande. I detta läge finns tre alternativ där alla vägar leder till lägre belåningsgrad.

Alternativ ett är att sätta in mer pengar på depån. Då kommer belåningsgraden bli lägre då förhållandet mellan lånesumma och värde på depån förändras.

Alternativt två är att sälja av aktier och betala av lånet.

Alternativ tre är att inte göra något alls – vilket är det absolut sämsta alternativet. Om belåningsgraden fortsätter att vara under godkänd nivå kommer aktiemäklaren att tvångssälja aktier från depån utan att först fråga depåägaren. Detta för att få in pengar som sedan kan användas för att minska lånesumman. I dessa fall säljs även aktier för att täcka den kostnad som uppstår vid tvångsinlösen.

Värdepapperskrediter – Kortfattat

  • Belåna upp till en viss grad av aktiernas värde.
  • Om belåningsgraden blir för låg kan tvångsinlösen ske
  • Vilka aktier som får belånas regleras
  • Lån utan amorteringstid
  • Lån med mycket låg ränta
  • Skapar hävstångseffekt vilket ökar vinsten/förlusten

Låna – för att investera i aktier

Lånet kan ge mer än vad det kostar

Den stora fördelen är att man kan öka avkastningen utan att ta speciellt mycket större risk. Genom att låna med låg belåningsgrad kan kurserna falla utan att man direkt behöver sälja av sitt innehav.

Arne har aktier för 100 000 kr och räknar med en värdeökning på 5% per år.

Han belånar 30% och kan därmed investera ytterligare 30 000 kr. Han väljer att göra detta i samma aktier och har nu 130 000 kr som han räknar få värdeökning på 5 % per år.

Istället för 5000 kr i avkastning får han nu 6 500 kr. För detta betalar han en årlig ränta på ca 2% av den lånade summan vilket därmed blir ca 600 kr.

Risk? Risken är att aktierna går ner mer än förväntat. Skulle gränsen för belåningsgrad nås kan han bli tvungen att sälja av sitt innehav – när kursen står som lägst.


Disclaimer: Vi på Bästalånet.net ger endast inspiration och manar till eftertanke när det kommer till ekonomi. Vi ger INTE direkt finansiella råd, vill man ha sådana råd så rekommenderas professionella rådgivare inom finans och ekonomi.