Bästa lånet – möter dina behov

De flesta fokuserar på att få en så låg ränta som möjligt på lånet. Det är en mycket viktig faktor. Men det handlar även om att välja rätt sorts lån/kredit utifrån vilket lånebehov som finns. Utöver det kan lånen ha olika villkor gällande försäkringsskydd och amortering.

Bästa lånet är det lån som är anpassat utifrån belopp, amorteringstid m.m. Ett lån som har avtal och villor som möter dina behov.

Bästa lånet – är anpassat efter lånebehovet

Först och främst är det viktigt att du väljer rätt lån/kredit utifrån vad som ska finansieras.

Lån till bostad – Vid köp av bostad är bolånet det absolut bästa alternativet. Orsaken är att räntenivån är lägst, lånebeloppet högst och amorteringstiden mest flexibel. Har du en bostad som inte är fullt belånad kan du även belåna huset om du behöver pengar till bilinköp, renovering m.m.

Låna till bil med kontantinsats – Om en relativt ny bil köps via en bilfirma erbjuder de ofta ett fördelaktigt billån. Visserligen behöver du då lägga ca 20 % i kontantinsats men resterande del kan lånas med konkurrenskraftig ränta. Bilen används i detta fall som säkerhet vilket är orsaken till den lägre räntenivån.

Delbetalning på inköp – Ett flertal affärskedjor erbjuder delbetalning vid inköp på större belopp. Många gånger är det räntefritt upp till ett par månader. Ett smidigt sätt att fördela kostnaden över en kortare period utan större kostnader (avikostnader kan förekomma).

Kapitalinköp – Den vanligaste finansieringsvägen vid köp av båt, bil och vitvaror är privatlån. Detsamma gäller vid lån till resor eller dyrare inredning. Ett privatlån kan vara på upp till ett par hundra tusen kronor och amorteras på mellan ett och ca 15 år.

Låna till en fritidsbåt

Lån under en månad –  Behövs pengarna bara under en månad är kreditkortet ofta det bästa alternativet. Alla kreditkort har en räntefri period på 40–60 dagar. Därmed kan inköp ske med kortet ena månaden varpå betalning av fakturan sker kommande månad. Detta utan att en enda krona betalas i ränta eller avgifter.

  • Bästa lånet är det lån som villkorsmässigt är anpassat för lånebehovet

Bästa lånet – ger dig rätt försäkringsskydd

Det är relativt vanligt att långivare erbjuder låneskydd (kallas betalskydd för kreditkort). Det är en försäkring som kan tecknas för ökad ekonomisk trygghet.

Ersättning från försäkringen går att få vid arbetslöshet eller sjukskrivning under längre perioder. Detta förutsatt att varken arbetslösheten eller sjukskrivningen var väntad. Försäkringen täcker i dessa fall månadsbetalningen på lånet under en bestämd tid. Många gånger innehåller dessa försäkringar även ett livskydd som betyder att lånet helt skrivs av i det fall som låntagaren avlider.

Vid arbetslöshet kan personen få A-kassa och eventuellt ersättning från sin inkomstförsäkring men den totala summan uppgår oftast inte till mer än 80 % av tidigare inkomst. Vid sjukskrivning kan ersättning betalas ut från Försäkringskassan men även då också på liknande lägre nivå.

Med försäkringen ”betalskydd” ges alltså en trygghet att lånekostnaden kan hanteras även om inkomsten skulle minska kraftigt på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning. Fördelen med livskydd är att lånet inte ska behöva belasta dödsboet och därmed minska efterlevandes arv.

  • Bästa lånet ger dig den ekonomiska trygghet du behöver

Bästa lånet – kan amorteras efter dina behov

I Sverige finns en lag som anger att lån alltid ska få betalas tillbaka i förtid. Även om du tecknat ett lån med fem års amorteringstid har du alltså rätten att betala tillbaka delar av eller hela beloppet när som helst. Det kan däremot uppkomma en kostnad om du har fast räntesats på lånet.

Amortering vid rörlig ränta (främst privatlån och bolån)

De allra flesta långivare som erbjuder privatlån gör detta med rörlig ränta. Räntenivån kan därmed både öka och sjunka under löptiden. Ändringar sker däremot mycket sällan och i så fall med väldigt små justeringar.

Så länge du har ett lån med rörlig ränta kan du alltid återbetala delar av eller hela lånet utan att någon kostnad uppstår. Detta oavsett låneform. Rörlig ränta är mycket vanligt på bolån, privatlån, kreditkort och kontokrediter.

Amortering vid fast ränta (främst bolån)

Om lånet har fast räntesats finns fördelen att du aldrig kan överraskas med ränteändringar. Däremot har låneföretaget rätten att ta ut en avgift (ränteskillnadsersättning) om amortering sker i förtid. Hur stor den maximalt får vara beräknas genom en formel som både tar hänsyn till kvarvarande lånesumma, kvarvarande amorteringstid och ränta. Enklaste sättet att fråga banken vad kostnaden skulle bli. Ränteskillnadsersättning uppstår alltid på bolån med fast ränta.

De få privatlån som har fast ränta och tar avgift vid amortering i förtid brukar ha en enklare beräkningsmodell exempelvis 1 % av amorteringsbeloppet.

Amortering vid fast ränta (snabblån)

Även om snabblåneföretag alltid har fast räntesats så tas ingen avgift ut vid amortering i förtid.  Snabblån kan alltid lösas i förtid.

  • Bästa lånet har villkor kring amortering som passar din ekonomi

Disclaimer: Vi på Bästalånet.net ger endast inspiration och manar till eftertanke när det kommer till ekonomi. Vi ger INTE direkt finansiella råd, vill man ha sådana råd så rekommenderas professionella rådgivare inom finans och ekonomi.