Bästa lånet – är lånet du kan hantera

För vissa är ett lån på flera miljoner och en månadsbetalning på ett par tusen inget problem. För andra kan ett lån på 10 000 kr och en månadsbetalning på ett par hundra skapa svårigheter i ekonomin. Du behöver därmed alltid titta på vilken månadsbetalning ett lån har och om din ekonomi klarar av att hantera denna summa. Teckna aldrig ett lån du inte kan hantera!

Bästa lånet – Har en hanterbar månadsbetalning

Bästa lånet – är lånet du kan hanteraMed månadsbetalning menas hur stort belopp du behöver betala varje månad på lånet. När en låneansökan sker online visar de flesta långivare vilken månadsbetalnings som uppstår utifrån valt belopp och amorteringstid. Men kom ihåg att den summa som anges vid ansökan enbart är uträknat med en exempelränta.

De allra flesta privatlån har individuell ränta vilket betyder att du inte vet vilken månadsbetalningen du blir erbjuden förrän en ansökan genomförts och långivaren gjort en kreditbedömning.

Om du beräknar att du klarar av att betala 500 kr på lånet varje månad ska du alltså aldrig teckna ett lån som har högre månadsbetalning än detta.

Vad påverkar månadsbetalningen?

Det är tre faktorer som påverkar hur hög månadsbetalningen blir. Det är räntan, amorteringstiden och lånesumman. Vill du köpa en bil för 50 000 kr, och behöver låna hela beloppet, är det tydligt att lånesumman inte kan påverkas. Däremot kan du alltid påverka räntan och amorteringstiden.

Räntan kan påverkas genom att jämföra flera olika långivare. De allra flesta erbjuder även olika lång amorteringstid och det är genom att ändra amorteringstiden som månadsbetalningen tydligast kan påverkas. Genom att välja längre amorteringstid blir månadsbetalningen lägre.

Gör en budget och räkna ut hur mycket du betala på lånet per månad. Sök därefter en amorteringstid som gör att månadsbetalningen inte överstiger denna nivå.

Vad händer annars?

Om återbetalning av lånet inte sker enligt avtal har låneföretaget rätt att ta ut flera avgifter. Om en påminnelse skickas ut uppstår påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Därutöver har de rätt att ta ut en förseningsavgift vilket är en straffavgift vid försenad inbetalning. Det finns däremot inte någon lag på att påminnelse måste skickas ut vilket gör att låneföretaget kan kontakta inkasso eller kronofogden direkt.

De allra flesta låneföretag skickar däremot ut påminnelser först för att påminna om skulden. Om den ändå inte betalas kan inkasso ta över ärendet varpå en ytterligare kostnad på ett par hundra kronor uppstår. Om Kronofogden till anlitas för att driva in skulden uppstår ytterligare kostnader.

  • Det bästa lånet ger dig en månadsbetalning som ryms inom din budget

Bästa lånet – har flexibel återbetalning

Om du har små marginaler i din ekonomi kan en månadsbetalning på ett par hundra vara vad du maximalt klarar av. Men vad händer den månaden som en oväntad utgift dyker upp? Hur ska du då ha möjlighet att betala lånet? En lösning är att välja lån med betalningsfria månader.

Med betalningsfri månad menas att du kan kontakta låneföretaget och be att få slippa betala lånet en eller ett par månader per år. Hur många betalningsfria månader som erbjuds per år varierar och vissa har inte alls denna lösning.

Att välja lån med betalningsfria månader skapar en trygghet då återbetalning kan undvikas vissa månader. Detta innebär däremot att den totala återbetalningstiden blir förlängd med de antal betalningsfria månader som utnyttjas.

Även om du väljer ett lån utan betalningsfria månader så kan det ibland gå att skjuta upp återbetalningen en månad. Detta avgörs då individuellt och man måste kontakta kundtjänst för att få svar på om det är möjligt eller inte.

  • Bästa lånet ger dig återbetalningsmöjligheter utifrån dina behov

Bästa lånet – Har hanterbar kapitalkostnad

Kapitalkostnad är hur mycket du har betalat för ditt lån när det är helt återbetalt. Det betyder därmed också att det är den summa som belastat din ekonomi under löptiden.

Du kan exempelvis teckna ett lån på 25 000 kr, med 33 % effektiv ränta och få en månadsbetalning på bara 1050 kr under tre år. Med så låg månadsbetalning kanske lånet är hanterbart enligt punkt ett ”Bästa lånet – har en hanterbar månadsbetalning”. Men du bör även se det långsiktigt.

Lånet ovan skapar en kapitalkostnad på hela 12 800 kr. Du kommer alltså betalat denna summa under dessa tre år för att få låna 25 000 kr. Totalt att återbetala är alltså 37 800 kr.

I detta exempel har en mycket hög ränta tagits men det visar tydligt att du inte enbart ska titta på månadsbetalningen.

Är du beredd att betala 12 800 kr under tre år för att få låna 25 000 kr? Hur påverkar detta din totala ekonomi? Kontrollera vad kapitalkostnaden är och om det är värt att låna för den kostnaden. Har lånet en hanterbar kapitalkostnad?

Hitta lägst kapitalkostnad

Enklaste sättet att hitta bästa lånet utifrån kapitalkostnad är att jämföra flera låneföretag utifrån dess effektiva ränta. Kom då ihåg att lånesumma och amorteringstid måste vara exakt lika hos de olika låneföretagen för att den effektiva räntan ska visa vilket lån som är billigast.

  • Det bästa lånet ger en kapitalkostnad som inte påverkar din ekonomi negativt över längre tid

Disclaimer: Vi på Bästalånet.net ger endast inspiration och manar till eftertanke när det kommer till ekonomi. Vi ger INTE direkt finansiella råd, vill man ha sådana råd så rekommenderas professionella rådgivare inom finans och ekonomi.